Multiloader L20

Garantivillkor

Multiloader Scandinavia AB

Garanti tid

Garanti tid för ny maskin är 12 månader , med början ifrån det datum maskinen levereras. Garantin är en RESERVDELSGARANTI , under garantitiden ersätts komponenter som kan härledas till fabrikationsfel , utbytt komponent skall skickas till säljande företag / ÅF inom 30 dagar därefter har säljande företag / ÅF rätt att fakturera ersatt komponent .Följande ersätts inte : Arbetskostnader , förlorad inkomst , resekostnader , analys / diagnos , frakt , stillestånd . Om fel uppstår under garantitiden skall i första hand säljande företag / ÅF kontaktas.

Villkor för garanti

Maskinen skall hanteras enligt användarhandbok , service samt underhåll enligt manual .

Ingår ej i garanti

Skador som uppkommit genom felaktig hantering eller ovarsam förvaring , om angivna max lastvikter överskrids . Vid ombyggnationer reparationer eller ändringar av originalkonstruktionen , rost , färgskador , slitagedelar såsom drivremmar , batteri , lampor , bromsdelar etc.

Övrigt

Vid ändringar eller modifieringar av maskinen utan godkännande av importören avbryts garantin. Vid skador , bristande funktion och kortare livslängd som orsakats av felaktigt monterade komponenter eller icke originaldelar avbryts garantin. Personlig fordran för ev. olyckor pga oaktsamhet ersätts ej. Säljande företag / ÅF / Importör bär inget ansvar som orsakats av maskinen eller dess komponenter som kan innebära rättsliga tvister eller kostnader.